Sporočilo

ŠKROPLJENJE VINSKE TRTE DO KONCA CVETENJA

PDFnatisniE-pošta

Trta je sedaj v fazi intenzivne rasti, dnevni prirasti so veliki.  Po zadnjih obilnih padavinah

je nevarnost peronospore zelo velika, z vročino pa bo nevaren tudi oidij. Proti peronospori v tem

času uporabimo enega od zanesljivih pripravkov: Forum star ali Acrobat MZ ali Orvego ali Sfinga extra ali Twingo ali Profilux ali Moximate ali Ridomil combi = Folpan gold ali Mikal premium ali Mikal flash ali

Momentum trio ali Valis F.  Pazimo, da razmaki med škropljenji niso predolgi. Razmak med škropljenji naj se ravna po količini padavin in prirastku od zadnjega škropljenja (8-12 dni).

Proti oidiju dodamo enega od naslednjih pripravkov: Vivando ali Kusabi  ali Folicur ali

Tebusha ali Orius ali Sercadis ali Domark  ali Dynali ali Collis ali Custodia.  Zraven sistemika dodamo še

enega  od žveplenih  pripravkov: Pepelin ali Cosan ali Thiovit jet ali Kumulus.

Vinogradniki, ki imate sorte, ki se ob cvetenju rade osipajo (renski rizling, šipon, muškat otonel, traminec, chardonnay, sauvignon) lahko v času pred cvetenjem  dodate: Nutribor ali Folibor ali Foliar bor ali Protifert bor ali Terarosa bor.