Sporočilo

ŠKROPLJENJE VINSKE TRTE PO KONČANEM CVETENJU

PDFnatisniE-pošta

Trta je sedaj v fazi intenzivne rasti, dnevni prirasti so zelo veliki.  Ob večjih padavinah je možnost za okužbo s peronosporo zelo velika. Pozna peronospora lahko okuži zalistnike in predvsem grozde preko pecljevine vse do velikosti grahovega zrna oz. do konca zapiranja grozdov ali, ko se na jagodah pojavi voščeni poprh.

Sedaj po cvetenju lahko uporabimo enega od naslednjih pripravkov: Forum star ali Sfinga extra ali Orvego ali Acrobat MZ ali Mildicut ali Cabrio top ali Valis F ali Pergado F ali Ampexio + Folpan ali Twingo ali Moximate ali Profilux ali Reboot + Folpan.  V tem času lahko sistemičnim pripravkom dodamo še bakreni pripravek v polovičnem odmerku. Baker zmanjšuje rast, ima stransko delovanje proti botritisu in boleznim lesa, bistveno izboljša učinkovitost proti peronospori na grozdju, odpornejši je na spiranje.

Z debeljenjem grozdnih jagod in vročim soparnim vremenom je sedaj zelo nevaren tudi oidij, posebej pri slabo opravljenih zelenih delih, kjer je grozdje skrito in je prisotna difuzna svetloba. Proti oidiju sedaj uporabimo enega od naslednjih pripravkov: Falcon ali Luna ali Folicur ali Collis ali Custodia ali Spirox D ali Nativo ali Dynali ali Vivando ali Kusabi. Dodamo še enega od žveplenih pripravkov ali Karathane gold. V primeru, da nas oidij preseneti na jagodah takoj škropimo z večjo količino vode po grozdju s pripravkom Karathane gold + Folicur ali Falcon ali Kusabi. Čez 4 do 5 dni pa še enkrat s pripravkom Karathane gold. Oidij je nevaren vse do faze mehčanja jagod.

Po končanem cvetenju je obvezno enkrat letno škropiti proti ameriškemu škržatku, ki so prenašalci trsnih rumenic. Obvezno škropimo po končanem cvetenju, ker so vsi registrirani  pripravki nevarni za čebele. Priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Sivanto prime 0,5 l/ha ali Mospilan 20SG 0,375 kg/ha ali Daskor 440  0,5 l/ha ali Reldan 1 l/ha (odprodaja zalog) ali Steward 150 g/ha ali Decis 0,5 l/ha.  Tretiranje proti škržatkom kontrolira kmetijska inšpekcija (hraniti račun).

V času pred zapiranjem grozdnih jagod je smiselno uporabiti tudi pripravek proti gnilobi ali botritisu. Uporabite lahko enega od naslednjih pripravkov: Switch ali Teldor ali Cantus ali Scala ali Prolectus. Z škropljenjem samo po grozdju lahko uporabite polovico priporočenega odmerka.

Razmaki med škropljenji naj ne bodo predolgi (8-12 dni), odvisno od količine padavin in velikosti prirastka oz. bujnosti rasti.