Sporočilo

Poljedelstvo

PDFnatisniE-pošta

KORUZA  -  VARSTVO PRED PLEVELI

A)    V primeru, da po setvi pade dovolj padavin in na njivi nimamo prisotnih trajnih ozkolistnih plevelov (pirnica, divji sirek) in trajnih širokolistnih plevelov (slak, osat)  lahko pred vznikom uporabimo enega od talnih pripravkov:

-    LUMAX 3,5-4 L/ha ali
-    ADENGO  0,4-0,44 L/ha ali
-    CALLISTO 0,25 L/ha + DUAL GOLD 1,2 L/ha (FRONTIER 1 L/ha)  ali
-    STOMP AQUA 3,3 L/ha + DUAL GOLD 1,2 L/ha (FRONTIER 1 L/ha) ali
v primeru ko vemo, da so na njivi prisotni le trajni širokolistni pleveli (slak, osat) lahko uporabimo samo
DUAL GOLD 1,3 L/ha  ali FRONTIER  1,2 L/ha in pozneje v stadiju koruze 3-7 listov  škropimo še proti širokolistnim plevelom s pripravki   BANVEL 0,6-0,7 L/ha ali ARRAT 0,2 kg/ha ali MUSTANG 0,6 L/ha.
 
B)    V primeru, da po setvi ni dovolj padavin in so tla suha pa moramo počakati na prve padavine in čim prej poškropiti, da izkoristimo talno vlago.       
Pleveli so sedaj že vznikli, koruza pa ima lahko največ  3- 4 liste. V tem primeru lahko uporabimo:

-    LUMAX 3,5 L/ha+ močilo  ali
-    ADENGO 0,4 L/ha

Paziti moramo, da se kostreba in muhvič  še ne razraščata ter, da nista prisotni  pirnica in divji sirek. V tem primeru  Lumaxu 3 L/ha dodamo še TAROT 30g/ha.
V primeru, da so v tem času že prisotni trajni širokolistni pleveli (slak, osat) , dodamo Lumaxu ali Adengu še BANVEL 0,3-0,4 L/ha. Pri kombinacijah z Banvelom posebej ne dodajamo močila, Adengo pa močilo že vsebuje.
 
C)    V primeru, da škropljenja s talnimi pripravki zaradi pomanjkanja padavin  nismo  opravili ali pa želimo škropiti pozneje zaradi prisotnosti trajnih ozko in širokolistnih plevelov, koruza  je v stadiju 4-7 listov, vsi pleveli  so primerno razviti,
moramo čim prej poškropiti z eno od naslednjih kombinacij pripravkov:

-    LAUDIS 2-2,25 L/ha + BANVEL 0,3 L/ha(slak, osat) ali
-    MOTIVEL (KELVIN, NICOSH) 1 L/ha + BANVEL 0,6 L/ha ali ARRAT 0,2 kg/ha ali MUSTANG 0,6 L/ha ali CAMBIO 2-2,5 L/ha

V primeru, da imamo zelo močno zapleveljenost z divjim sirkom in pirnico uporabimo kombinacijo EQUIP 2-2,5 L/ha + BANVEL 0,5 L/ha v stadiju koruze 2-6 listov.
Pripravki na osnovi nikosulfurona (Motivel, Kelvin, Nicosh, Samson extra)  lahko nekatere sorte koruze nekoliko zavrejo v rasti, še  posebej  če je posevek zaradi suše, visokih temperatur ali hladnega vremena v stresu. V teh razmerah je tudi njihovo delovanje bistveno slabše. V primeru , ko omenjenim pripravkom dodamo Banvel, posebej ne dodajamo močila.
 
OLJNE BUČE - VARSTVO
 
Oljne buče so v zadnjih letih precej prisotne na naših njivah. V integrirani pridelavi sta za zatiranje plevelov v bučah dovoljena herbicida CENTIUM 0,25 L/ha + SUCCESOR 2 L/ha. Škropimo pred vznikom buč ob zadostni vlagi.
Pozneje buče napadajo še nekatere bolezni kot je kumarna plesen bučnic in pepelasta plesen. Proti obema boleznima deluje pripravek QUADRIS 1 L/ha, uporabiti ga moramo pred napadom bolezni. Proti kumarni plesni preventivno deluje tudi pripravek ALLIETE FLASH 3 kg/ha. Proti pepelasti plesni pa lahko uporabimo pripravka TOPAS 100EC 0,25 L/ha ali KARATHANE GOLD 0,5 L/ha.
 
Škropljenje je možno v obdobju dokler je še možno voziti med vrežami.
 
Buče pogosto napadejo tudi listne uši, ki lahko povsem zaustavijo rast in prenašajo viruse. Proti ušem škropimo s sistemičnima pripravkoma MOSPILAN 20SG 0,15 kg/ha ali TEPPEKI 0,14 kg/ha.
 
DOVOLJENI HERBICIDI NA NAJOŽJIH VODOVARSTVENIH PASOVIH
 
ŽITA : Boxer, Stomp aqua, Axial, Axial one, Sekator, Hussar, Ergon, Herbocid, Mustang, Starane2
KORUZA : Stomp 400SC, Stomp aqua, Merlin flex, Callisto, Harmony, Herbocid, Mustang, Laudis, Equip, Peak
BUČE : Centium, Succesor
 
OLJNA  OGRŠČICA  -  VARSTVO PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Varstvo oljne ogrščice spomladi obsega pregled  zdravstvenega stanja posevka in prisotnost  stebelnega kljunotaja. Prag škodljivosti sta 2 hroščka na 10 pregledanih rastlin ali ulov na rumene lovilne posode. Proti kljunotaju lahko uporabimo naslednje pripravke:

-    KARATE  ZEON 0,15 L/ha  ali
-    DECIS  0,3 L/ha  ali
-    BULLDOCK  0,4 L/ha  ali
-     MAVRIK  0,2 L/ha

Spomladi, ko rastline pričnejo rasti ali,  ko  cvetno steblo izstopi iz rozete je tudi čas za drugo škropljenje proti boleznim (phoma, bela gniloba, siva plesen, črna listna pegavost) s pripravkom  FOLICUR  0,8-1 L/ha. V primeru pojava stebelnega kljunotaja lahko obe škropljenji združimo.
Najbolj razširjen škodljivec ogrščice pa je repičar. Črni ovalni hroščki se hranijo s cvetnim prahom, zato raztrgajo cvetove. Bolj zgodaj se pojavijo in dalj časa traja razcvetanje ogrščice večja je škoda. Ko se cvetovi odprejo, hrošči niso več škodljivi.  Če na cvetnih popkih najdemo  enega odraslega hrošča na rastlino, pred cvetenjem pa tri hrošče na cvet je potrebno čim prej  opraviti škropljenje z enim od naslednjih pripravkov:

-    MAVRIK  0,2 L/ha  (ni nevaren čebelam)  ali
-    CHESS  0,15 kg/ha  (sistemik, delovanje 7-10 dni, pozor čebele)  ali
-    BISCAYA  0,3 L/ha (pozor čebele)  ali
-    DECIS  0,3 L/ha  (pozor čebele)  ali
-    KARATE  ZEON  0,15 L/ha  (pozor čebele)

Pri škropljenju proti repičarju lahko dodamo še listno gnojilo z borom  za boljšo oploditev in oblikovanje semena:  NUTRIBOR  2 kg/ha ali FOLIBOR  1,5 L/ha.
V času cvetenja ne smemo uporabljati insekticidov  !
Pripravka Decis in Karate zeon   smemo uporabljati  zvečer, ko ni čebel in pri temperaturah pod 25 stopinj Celzija, ker močno hlapita in je delovanje zato krajše in slabše. O nameravanem škropljenju moramo predhodno obvestiti čebelarje.

 
ŽITA  -  VARSTVO PRED PLEVELI

A)    V kolikor nismo uspeli  poškropiti žit že v jeseni moramo spomladi opraviti pregled posevkov in na osnovi zastopanih plevelov, razvojnega stadija plevelov in žit,  opraviti  varstvo pred pleveli. V primeru, da imamo v žitih poleg vseh širokolistnih  plevelov prisotne še enoletne ozkolistne plevele (pahovka ali srakoperec , šopulja, lisičji rep, ljuljke) opravimo škropljenje z enim od naslednjih pripravkov, ki delujejo preko listov in tal:
 
-    HUSSAR   0,1 L/ha + močilo  ali
-    AXIAL  ONE 1 L/ha + LOGRAN  37g/ha  ali
-    TOLUREX  3 L/ha + LOGRAN  37 g/ha ali
-    ALISTER  GRANDE  0,8 L/ha

S pripravkoma  Tolurex  in  Alister  grande škropimo do sredine razraščanja žit, s pripravkoma Hussar in Axial One pa v stadiju razraščanja do začetka kolenčenja žit.  To je v večini let od konca marca do sredine aprila. Močna zapleveljenost s srakopercem ali pahovko lahko zmanjša pridelek tudi za 20-30 % . V času škropljenja mora biti temperatura vsaj 5 stopinj Celzija, listi plevelov  morajo biti suhi, posevek in pleveli ne smejo biti v stresu.
 
B)    V primeru, da v posevkih žit nimamo prisotnih enoletnih ozkolistnih plevelov in prevladujejo  širokolistni pleveli pa uporabimo enega od naslednjih pripravkov, ki delujejo preko listov:
 
-    SEKATOR  0,15 L/ha  ali
-    ERGON 60 g/ha  ali
-    MUSTANG  0,6 L/ha  ali
-    LINTUR  150-180 g/ha  (dovoljen tudi v ovsu) ali
-    ARRAT  0,2 kg/ha + močilo

Optimalen čas za uporabo  teh pripravkov je od sredine razraščanja do pojava  prvega kolenca.
V primeru, da v žitih opravljate česanje je zelo pomembno, da opravite osnovno zatiranje plevelov  že v jeseni, ker je to predpogoj za uspešnost česanja. Če škropimo spomladi in nato opravimo česanje se učinkovitost herbicidov zmanjša ali pa pri enem od ukrepov  zamujamo. V primeru, da  se  nam v posevkih žit  iz različnih vzrokov  pojavi  smolenec ali slak v poznejših razvojnih stadijih, lahko vse do pojava lista zastavičarja uporabimo pripravek  STARANE 2  1L/ha. V primeru, da imamo v žitih močno zapleveljenost  z osatom, ambrozijo, kamilico, škrbinko in mrkačem pa lahko opravimo korekcijsko škropljenje  s pripravkom  LONTREL  1 L/ha vse do drugega kolenca žit.
 
ŽITA  -  VARSTVO PRED BOLEZNIMI

VARSTVO JEČMENA

Ječmen je za razliko od pšenice veliko bolj občutljiv na bolezni listov, zato je pri ječmenu  zelo pomembno, da pravočasno  opravimo prvo škropljenje proti boleznim , ki preprečuje nadaljnje okužbe novih listov. Zgodaj spomladi  posevke ječmena napada ječmenova mrežasta pegavost,  v stadiju hitre rasti še listni ožig in rje, v času klasenja pa še vedno bolj pogosta ramularijska pegavost ječmena.  Prvo škropljenje  opravimo  v stadiju od konca razraščanja do začetka kolenčenja in ga lahko združimo s škropljenjem pred pleveli.  Uporabimo enega od naslednjih pripravkov:

-    AMISTAR EXTRA  0,8 L/ha  ali
-    ARCHER TOP  1 L/ha  ali
-    SPHERE  0,4 L/ha  ali
-    EMINENT  0,8 L/ha  ali
-    OPUS 1  1 L/ha  ali
-    IMPACT  1 L/ha

Drugo škropljenje  pri  ječmenu zaradi hitre rasti opravimo približno mesec dni po prvem, tik pred klasenjem ali  najkasneje, ko se pojavijo prve resice. V ječmenu se zadnja leta širi ramularijska pegavost, ki se pojavi v času klasenja, zato je zelo pomembno, da se  drugo škropljenje opravi tik pred klasenjem. Za drugo škropljenje uporabimo enega od naslednjih pripravkov:

-    AMISTAR OPTI 2,5 L/ha  ali
-    ARTEA PLUS  0,5 L/ha  ali
-    PROSARO  1 L/ha  ali
-    EMINENT  0,8 L/ ha  ali
-    OPUS 1  1,3 L/ha  ali
-    CARAMBA  1,5 L/ha
 
VARSTVO  PŠENICE

Pri pšenici se lahko že zgodaj spomladi pojavi pšenična listna pegavost.  V gostih posevkih  in v vlažnem vremenu se rada pojavi žitna pepelovka, kasneje pa tudi rje. V času klasenja se pojavlja še rjavenje pšeničnih plev in vedno bolj nevarne fuzarioze.  Prvo škropljenje proti boleznim v pšenici opravimo med prvim in drugim  kolencem. Uporabimo lahko enega od naslednjih pripravkov:

-    AMISTAR OPTI  2,5 L/ha  ali
-    ARCHER TOP  1 L/ha  ali
-    SPHERE  0,4 L/ha  ali
-    EMINENT  0,8 L/ha  ali
-    OPUS 1  1L/ha  ali
-    IMPACT 1L/ha

Drugo škropljenje pri pšenici  opravimo, ko se pojavi klas, saj s tem preprečujemo bolezni klasa. Pomembno je, da se škropi v začetku cvetenja, ker tako odločilno vplivamo na zmanjšanje pojava fuzarioz. Uporabimo lahko enega od naslednjih pripravkov:

-    PROSARO  1 L/ha  ali
-    AMISTAR EXTRA  0,8 L/ha  ali
-    CARAMBA  1,5 L/ha  ali
-    ARTEA PLUS  0,5 L/ha ali
-    OPUS 1  1,3  L/ha  ali
-    EMINENT  0,8 L/ha
 
ŽITA  -  VARSTVO  PRED  ŠKODLJIVCI

V žitih se od škodljivcev najpogosteje pojavlja žitni strgač, ki napada liste in listne uši, ki napadajo klas. Odrasle kovinsko zelene podolgovate hroščke žitnega strgača , ki navadno ne povzročajo bistvene škode, lahko opazimo že spomladi. Odrasli hroščki se pred in med parjenjem dopolnilno hranijo, zato vzdolžno raztrgajo  liste, kot bi jih razrezali z britvico. Glavno škodo povzročajo  temne, polžkom podobne ličinke, ki strgajo listno površino in lahko močno zmanjšajo  pridelek. Njihovo prisotnost v posevku najlažje ugotovimo, če gremo  pregledovat posevek s svetlimi hlačami.  Najraje napadajo jari ječmen in oves, ker imata mehkejše liste. Listne uši  povzročajo glavno škodo s sesanjem  klasa, zato škropljenje v primeru pojava uši  sovpada z drugim škropljenjem v klas. Proti obema škodljivcema lahko uporabimo enega od naslednjih pripravkov:

-    KARATE  ZEON  0,15 L/ha  ali
-    DECIS  0,3 L/ha  ali
-    BULLDOCK  0,4 L/ha  ali
-    GAT DECLINE  0,3 L/ha  ali
-    FASTAC  0,1 L/ha  ali
-    MAVRIK  0,2 L/ha (ni nevaren za čebele)

Vse pripravke smemo uporabljati pri temperaturah do 25 stopinj Celzija in zvečer, ker v vročem vremenu hitro hlapijo in se razgradijo. Zato je tudi njihovo delovanje bistveno  slabše.
 
VARSTVO KROMPIRJA
 

RAZVOJNI   STADIJ

KROMPIRJA

NAMEN   ŠKROPLJENJA

PRIPRAVEK

ODMEREK   NA 1 AR

ODMEREK NA 10 L

PRED VZNIKOM

KROMPIRJA

VARSTVO PRED

PLEVELI   - POGOJ JE

DOVOLJ VLAGE

PLATEEN ali

STOMP   400SC(STOMP

AQUA) +DUAL GOLD ali

BOXER + SENCOR SC ali

METRIC

25 g

40 ml (33 ml) +

10 ml

40 ml + 4 g

15 ml

PO VZNIKU

KROMPIRJA do

velikosti     5-10 cm

Sencor je fitotoksičen pri uporabi po vzniku za sorte: Minerva, Jaerla, Jelly, Red fantasy

VARSTVO PRED

PLEVELI

Proti ozkolistnim plevelom (pirnica) lahko

škropimo še pozneje

SENCOR   SC ali

BASAGRAN 480

FUSILADE   FORTE

5 g

20 ml

10-15 ml

RAST   KROMPIRJA -

MED   LETOM DO

CVETENJA   (2-3X)

KROMPIRJEVA   PLESEN

IN ČRNA LISTNA

PEGAVOST

ANTRACOL   COMBI ali

MELODY   DUO ali

RIDOMIL   GOLD ali

PERGADO   MZ ali

ACROBAT   MZ ali

INFINITO (za zadnje

škropljenje, karenca 7 dni)

25 g/10 L

25 g/10 L

25 g/10 L

25 g/10 L

25 g/10 L

20 ml/10 L

OB POJAVU LIČINK   -

KRITIČNO ŠTEVILO   2

ODRASLA HROŠČA/GRM

KOLORADSKI   HROŠČ

CALYPSO ali

ACTARA ali

MOSPILAN ali

MAVRIK ali

ALVERDE ali

NEEM AZAL (brez karence)

3 ml/10 L

4 g/10 L

4 g/10 L

20 g/10 L

15 ml/10 L

15 ml/10 L