ŠKROPLJENJE TRTE PO CVETENJU IN OBVEZNO ŠK.PROTI ŠKRŽATU

ŠKROPLJENJE TRTE PO CVETENJU  in  OBVEZNO ŠKROPLJENJE PROTI ŠKRŽATKOM

 Trta sedaj intenzivno raste, dnevni prirasti so zelo veliki. Zaradi stalnih padavin konec maja in v začetku junija je nevarnost za okužbo s peronosporo zelo velika. S hitro rastjo grozdnih jagod pa nas lahko v vročem in soparnem vremenu hitro  preseneti  še oidij.  Priporočamo, da dobro opravite zelena dela, da lahko škropivo pride do grozdov.

  V tem času po cvetenju  proti peronospori uporabite enega od naslednjih pripravkov na osnovi dimetomorfa ( Sfinga extra ali Orvego) ali  na osnovi cimoksanila (Twingo ali Reboot ali Cymbal) ali na osnovi Al - fosetila ( Mikal premium ali Momentum trio ali Mikal flash ali Magma triple) ali na osnovi mandipropamida (Pergado F ali Ampexio ali Pergado C) ali Valis F  ali na osnovi ciazofamida (Mildicut ali Videryo.F) ali pa nova pripravka Zorvec Vinabel ali Orondis ultra, ki sta v lanskem peronospornem letu pokazala dobro delovanje.  Priporočamo, da menjavate pripravke na osnovi aktivnih snovi.  Za zmanjšanje pozne peronospore, povečanje odpornosti proti gnilobi in esci  ter zmanjšanje rasti, se priporoča dodati tudi enega od bakrenih pripravkov  v 30 – 50 % odmerku (1 – 1,5 kg/ha).

Po cvetenju se grozdne jagode hitro debelijo, zato je v tem času zelo nevaren tudi oidij. S  toplejšim in soparnim vremenom z večjo zračno vlago se bo nevarnost za pojav oidija še povečala. Uporabite enega od naslednjih pripravkov: Custodia ali Dynali ali Kusabi ali Luna experience ali Luna max  ali Folicur ali Orius ali Tebusha ali Collis ali Sercadis ali Nativo ali Spirox D ali Difcor ali Vivando ali Revyona.

Sistemičnim pripravkom proti oidiju dodamo še enega od žveplenih pripravkov ali Karathane gold.

 Letos je pri nas potrebno obvezno opraviti tri  škropljenja  proti ameriškemu škržatku, ki je prenašalec trsnih rumenic. Škropljenje je potrebno opraviti obvezno po končanem cvetenju, zaradi nevarnosti insekticidov za čebele. Dovoljena je uporaba enega od naslednjih pripravkov: Sivanto  prime 0,5 l/ha ali Mospilan 375 g/ha ali Decis 2,5 ec 0,5 l/ha ali Decis 100 ec  75 ml/ha (1x letno) ter  Movento 0,7 l/ha ali Mavrik 0,2 l/ha (2x letno).  Letos je za zatiranje škržatkov dovoljen tudi kontakten pripravek Mavrik, ki ni strupen za čebele. Pripravek Mospilan je zaradi dolge karence smiselno uporabiti za prvo škropljenje. Za prvo škropljenje je potrebno uporabiti sistemičen pripravek (Mospilan, Sivanto, Movento),  zaradi delovanja na ličinke.  Prvo škropljenje bo po napovedi prognostične službe potrebno opraviti od  sredine do konca junija,  drugo pa pri naslednjem škropljenju ali v razmaku 10-14 dni.  Obvezno hranite račun o nakupu insekticida, ker to kontrolira inšpekcija. Poleg tega morate obesiti še lepljive rumene plošče in spremljati ulov škržatkov.

V primeru pojava toče imajo prednost pripravki, ki vsebujejo folpet ( Sfinga extra, Pergado F,  Mikal premium F, Valis F, Videryo F …). Priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil na osnovi aminokislin in morskih alg za hitrejšo obnovo listne mase in celjenje ran ( Protifert LMW ali Algoplasmin ali Basfoliar aktiv ali Regenerin ali Amalgerol ali Algovital plus …). Nekateri od teh pripravkov se ne mešajo s pripravkom Karathane gold.

Pred zapiranjem grozdov je smiselno uporabiti tudi enega od naslednjih pripravkov proti sivi grozdni plesni ali botritisu: Switch ali Teldor ali Scala ali Zenby ali Pyrus.