Oragniziranost zadruge

Zadruga je registrirana kot z.o.o. (zadruga z omejeno odgovornostjo)

Organi zadruge so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • predsednik zadruge
 • nadzorni odbor
 • direktor
Predsednik zadruge:

Predsednik zadruge:

Sašo PEČEK
predsednik upravnega odbora

Člani upravnega odbora:

Člani upravnega odbora:

 • Fašalek Marko
 • Hamler Ana
 • Merčnik Boris
 • Mlinarič Stanko
 • Ploj Janez
 • Rožman Gregor
 • Senekovič Robert
 • Vogrin Rok
 • Vrzel Blaž
 • Hari Aleš – izvoljen s strani delavcev, članov zadruge
Člani nadzornega odbora

Člani nadzornega odbora

 • Grobnik Franc - predsednik
 • Fras Emil
 • Elbl Drago